Nieuws

Laatste updates en nieuws van het management

SF-S BV en Bouman Beveiligingsopleidingen worden één!

Sf-S BV bestaat sinds 2013 en naast haar eigen ND nummer hebbend, heeft SF-S zich al deze jaren
gericht op opleidingen, met name gericht op de beveiligingsbranche. Als erkend leerbedrijf zijn
samenwerkingen van essentieel belang en is de samenwerking met Bouman opleidingen al vanaf
2013 een feit en een groot onderdeel van onze bedrijfsfilosofie.

In 2020 heeft SF-S zijn eigen CREBO nummer ontvangen van de onderwijsinspectie wat inhoudt dat
SF-S BV een MBO onderwijsinstelling is voor de opleiding Beveiliger, en kan het hierdoor nog meer
bieden met betrekking tot kwaliteitseisen van de opleidingen maar vooral ook belangrijk de
begeleiding naar de leerlingen toe. Vanuit de jarenlange samenwerking met Bouman opleidingen is
gekozen voor een integratie van Bouman beveiligingsopleidingen in ons bedrijf SF-S en is per 1
december 2020 dan ook gerealiseerd. Naast de beveiligingsopleiding bij Bouman, zullen de andere
disciplines zoals leveren van mondkapjes en andere aanverwante artikelen bij Bouman aan te
vragen zijn, voor meer informatie zie link: www.boumanopleidingen.nl

Met alle kennis en kunde van Bouman opleidingen zal SF-S nog breder en ruimer werkend zijn in
deze branche. Is het doel van beider partijen een nog meer kwalitatieve opleiding te geven. Paul
Bouman (manager opleidingen), de docenten Jack Stolting en Richard de Wit, Miranda Boer ( back
office) en eigenaar Brigitte Dreher hebben door deze nauwere samenwerking veel vertrouwen
voor de toekomst en met name alle toekomstige leerlingen die bij SF-S aan hun opleiding gaan
beginnen of begonnen zijn.

Voor vragen of aanmeldingen kunt u zich richten tot de volgende mailadressen:
– administratie@sf-s.nl
– paul@sf-s.nl

Wij nodigen u graag uit om kennis met ons te maken, u bent van harte welkom!

 

Met vriendelijke groet,
Brigitte Dreher

SF-S WhatsApp Chat
Verstuur
error: Content is beveiligd !!