November, 2020

Privacyverklaring

1. Persoonsgegevens

1.1 Persoonsgegevens.

SF-S kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SF-S, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact dan wel inschrijfformulier op de website aan SF-S verstrekt. SF-S kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw geboortedatum / plaats

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw BSN nummer

1.2 Waarom SF-S gegevens nodig heeft?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan SF-S uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

1.3 Hoe lang SF-S gegevens bewaart?

SF-S bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de dienstverlening te voltooien, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

2. Delen met anderen:

2.1 Delen met anderen:

SF-S verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

2.2 Privacyverklaring:

Het bezoek op www.sf-s.nl:

Op de website van SF-S worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SF-S gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

www.sf-s.nl is eigendom van SF-S.

2.3 Inzien persoonsgegevens:

U heeft ten alle tijden het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sf-s.nl. SF-S zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

3. Beveiligen:

3.1 Beveiligen:

SF-S neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SF-S verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met SF-S op via info@sf-s.nl.

SF-S

SF-S is op zoek naar jou! Bij SF-S volg je de opleiding als jouw passie beveiligen is.

SF-S WhatsApp Chat
Verstuur
error: Content is beveiligd !!