Opleiding

Beveiliger Plus

Opleiding Beveiliger Plus

Doel van de opleiding:
Proactief handelen in Security: het aanleren van inzichten en vaardigheden binnen de context van Hospitality en Security

Geschikt voor:

 • Beveiligingsmedewerkers
 • Surveillanten
 • Hospitality Personeel
 • Gastheren en –vrouwen
 • Personeel Openbaar Vervoer
 • Facilitair Personeel

In de doorlopende leergang Beveiliger Plus worden (beveiligings-)medewerkers getraind in nieuwe inzichten en vaardigheden om te bewegen van een reactieve houding naar een proactieve houding in Security.

 

Beveiliger Plus
In deze opleiding wordt inhoudelijk het “Beveiliger Plus” als leerdoel gesteld.

“Beveiliger Plus” houdt in dat je kennis draagt en over vaardigheden beschikt met betrekking tot de werkwijze van kwaadwillende, deze werkwijze in een vroegtijdige stadium kunt herkennen, en door een klantvriendelijke interventie het incident daadwerkelijk kunt voorkomen.

De opleiding Beveiliger Plus bestaat uit 4 dagen. In onderstaande module omschrijving is de inhoud van de opleiding verder omschreven.

Moduleomschrijving opleiding Beveiliger Plus

Module Service & Veiligheid – 2 dagen
Om iedere beveiliger met de proactieve beveiligingsvisie kennis te laten maken, starten wij met een basismodule Service & Veiligheid, die zicht geeft op de methodiek en de student kennis laat maken met de noodzakelijke hospitality gedachte. Hierdoor creëren wij een mindset verandering bij de beveiligers van reactief naar proactief klantvriendelijk handelen.

Onderwerpen die tijdens deze module behandeld worden:

 • Inzicht krijgen in proactief beveiligen
 • Bewustwording/awareness van de proactieve beveiligingsmethodiek
 • Commitment aan de proactieve beveiligingsmethodiek
 • Mindset verandering
 • Methodiek proactieve beveiliging aanleren
 • Herkennen van afwijkend gedrag
 • Klantvriendelijkheid / klantgerichtheid (Hospitality)

 

Module Red Teaming – 1 dag, praktijk
In deze module gaan de medewerkers zelf ervaren wat afwijkend gedrag met hun doet. Zij kruipen als het ware in de huid van de kwaadwillende. Door dit zelf te ervaren gaan de medewerkers de proactieve methodiek beter begrijpen, hetgeen een positief effect heeft op de kwaliteit van de performance.

De module wordt afgesloten met een evaluatie waarin filmbeelden extra duidelijkheid verschaffen voor de student.

Onderwerpen die tijdens deze module behandeld worden:

 • Red Teaming in praktijk
 • Zelf ervaren wat afwijkend gedrag met je doet

*Module Security Questioning – 1 dag, theorie en praktijk
In deze module wordt aangeleerd hoe een klantvriendelijk gesprek kan worden ingezet om achter de intentie het afwijkende gedrag te komen. Juist deze module is bijzonder geschikt om het onderdeel hospitality te combineren met security.

Onderwerpen die tijdens deze module behandeld worden:

 • Klantvriendelijk gesprek voeren
 • Door vragen te stellen, achter intenties komen
 • Gedrag en houding
 • Spiegeleffect (wat en hoe zien andere personen jou)
 • Rollenspellen

Algemene informatie opleiding BeveiligerPlus:
De opleidingen worden gegeven in het opleidingscentrum Den Haag en Aerdenhout. Na het succesvol afronden van alle bovenstaande modules, ontvangt de cursist het diploma “Beveiliger Plus”.

Klik hier om terug te gaan naar Opleidingen.

SF-S WhatsApp Chat
Verstuur
error: Content is beveiligd !!