Opleiding

Beveiliger

Opleiding beveiliger N2

Opleiding Beveiliger N2 crebo 25690, BBL (klassikaal)
Opleiding Beveiliger N2 crebo 25690, OVO (Blended Learning)

Heb je interesse in de opleiding Beveiliger met kans op een baan! Maak dan vrijblijvend een afspraak voor een intakegesprek!

Na aanmelding kan je direct van start met je opleiding!

Heb je interesse in de opleiding Beveiliger maak dan vrijblijvend een afspraak voor een intakegesprek!

Doel van de opleiding:
Het doel van de opleiding is de deelnemer het diploma te laten behalen voor Beveiliger N2
(CREBO 25690 en oud CREBO 25407).

Theorie opleiding:
De theorie opleiding bieden wij op de volgende manier aan:
De opleiding duurt 20 weken, 1 vaste dag per week van 09.00 – 16.00 uur.
Lesdagen: 7 dagen per week

Deze opleiding is bedoeld voor personen die naast de vaste lesdagen praktijkstage gaan lopen bij een erkend leerbedrijf.
Deelnemers dienen minimaal te beschikken over een aantoonbaar VMBO niveau.
De opleiding wordt gegeven op diverse opleidingslocaties in Nederland.
Een klas bestaat gemiddeld uit maximaal 12 personen.

De theorievakken die betrekking hebben op specifiek beveiliging worden geëxamineerd door de SVPB, en zijn de volgende:

  • Wet en regelgeving Basis
  • Veiligheid en beveiliging Basis
  • Waarnemen Basis

Om in aanmerking te komen voor het diploma Beveiliger N2 (Crebo 25690) worden de eerder genoemde modules aangevuld met:

Algemene vakken:
Voor het behalen van het MBO diploma beveiliging moet de student ook een aantal verplichte examens halen, dit zijn de volgende:

  • Nederlands Niv2
  • Rekenen Niv2
  • Loopbaan & Burgerschap Niv2

Keuze vakken:
In het nieuwe MBO volgt iedere student een keuzevak. De opleider biedt verschillende keuzevakken aan, sommigen als verbreding, anderen als verdieping op de lesstof. Wij bieden de volgende keuzevakken:

  • Cameratoezicht
  • Basiskennis beveiliging in de zorg
  • Basiskennis weerbaarheid
  • Nederlands 3F

De vakken Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap worden voor een deel in de vorm van thuisstudie aangeboden. Daarnaast zijn er interactieve klassikale lessen.

Theorie-examen:
De vakspecifieke examens worden afgenomen door de SVPB. Het examen wordt op de computer afgenomen, in de examenlocatie van de SVPB te Amersfoort. De algemene MBO examens worden afgenomen bij Eureka.


Praktijkexamen:
De onderdelen van het praktijkexamen bestaan uit het maken van een  pecifiek rapport op de computer en 3 rollenspellen (Doelmatig optreden). Vaardigheidsproeven die betrekking hebben op de kerntaken van de opleiding Beveiliger: signaleert risico’s en neemt preventieve maatregelen/ treedt repressief op en voert dienstverlenende taken uit.

Het praktijkexamen mag pas worden afgenomen wanneer de student heeft deelgenomen aan het Theorie examen, en wanneer het praktijkwerkboek geheel is ingevuld en afgetekend door de praktijkopleider van het leerbedrijf. Tevens dient de onderwijsinstelling het praktijkwerkboek positief te beoordelen alvorens het praktijkexamen aangevraagd kan worden.

Indien gewenst volgen de studenten ter voorbereiding op de praktijkexamens praktijktraining om goed voorbereid te zijn op deze examens.

Beroepspraktijkvorming (Stage):
Voor het behalen van het diploma Beveiliger N2 is het verplicht om stage te lopen bij een door de S-BB aangewezen erkend leerbedrijf. SF-S BV is door de S-BB erkend als leerbedrijf. De stage kan alleen plaatsvinden onder voorbehoud van een screening, alsmede toestemming door de Korpschef. Er wordt dan een zogenaamd groen legitimatiebewijs verstrekt waarmee de student binnen een jaar na afgifte zijn verplichte stage-uren moet afronden.


Herexamen:
Herexamens kunnen direct worden aangevraagd door de cursist zelf bij de SVPB of onderwijsinstelling.
Examenkosten verschillen per examenonderdeel, de prijzen zijn te vinden op de website van de SVPB.

Studiebelasting:
Naast de te maken uren voor het theoretische en beroepspraktijkvormende deel zal iedere deelnemer rekening moeten houden met studiebelastingsuren thuis. Dit is echter per deelnemer verschillend en zal mede afhangen van de vooropleiding.

Duur van de opleiding:
De lengte van de totale opleiding Beveiliger N2 (theorie- en stagegedeelte inclusief examens) zal bij volledige inzetbaarheid minimaal ca. 6 maanden bedragen.

Wil je liever thuis studeren?
Bij SF-S kan je je nu ook inschrijven voor Blended learning!

Wil je hierover meer weten neem dan contact op met ons kantoor: 0182-786 466 of stuur een e-mail naar administratie@sf-s.nl

Om je voor deze opleiding te kunnen inschrijven dien je minimaal over een mbo2 diploma te beschikken.

Met de opleiding Blended learning kan je direct van start!

SF-S WhatsApp Chat
Verstuur
error: Content is beveiligd !!