Opleiding

Beveiliger

Opleiding beveiliger MBO2

Heb je interesse in de opleiding Beveiliger met kans op een baan! Maak dan vrijblijvend een afspraak voor een intakegesprek!

Elke 6 weken start er weer een nieuwe groep!

Doel van de opleiding:
Het doel van de opleiding is de deelnemer op te leiden voor het beroepsdiploma Beveiliger op MBO2 niveau (CREBO 25407).

Theorie opleiding:
De theorie opleiding bieden wij op de volgende manier aan:

 • De opleiding duurt 15 weken, 1 vaste dag per week van 16.00 – 22.00 uur.
 • Iedere 6 weken start er een nieuwe groep.
 • Lesdagen: maandag, dinsdag, woensdag of donderdag.

Deze opleiding is bedoeld voor personen die naast de vaste lesdagen praktijkstage gaan lopen bij een erkend leerbedrijf.
Deelnemers dienen minimaal te beschikken over VMBO niveau.
De opleiding wordt gegeven in onze opleidingslocatie te Gouda.
Een klas bestaat gemiddeld uit maximaal 12 personen.

De theorievakken die betrekking hebben op specifiek beveiliging worden geëxamineerd door de SVPB, en zijn de volgende:

 • Wettelijke Kaders Basis
 • Beveiliging van Objecten Basis
 • Waarnemen Basis

Om in aanmerking te komen voor het MBO 2 diploma Beveiliger (Crebo 25407) worden de eerder genoemde modules aangevuld met:

Algemene vakken:
Voor het behalen van het MBO diploma beveiliging moet de student ook een aantal verplichte examens halen, dit zijn de volgende:

 • Nederlands
 • Rekenen
 • Loopbaan & Burgerschap

Keuze vakken:
In het nieuwe MBO volgt iedere student een keuzevak. De opleider biedt verschillende keuzevakken aan, sommigen als verbreding, anderen als verdieping op de lesstof. Wij bieden de volgende keuzevakken:

 • Proactieve Beveiliging
 • Nederlands 3F
 • Engels 2A

De vakken Nederlands, Engels Rekenen en Leren, Loopbaan & Burgerschap worden voor een groot deel in de vorm van thuisstudie aangeboden; de student krijgt toegang tot een online leeromgeving waarin een op maat gemaakt lespakket wordt aangeboden ter voorbereiding van de examens.

Vrijstelling:
Voor het aanvragen van eventuele vrijstellingen voor de MBO modules Loopbaan & Burgerschap en Nederlands kan gebruik gemaakt worden van onze vrijstellingsregeling. Tevens bieden wij de mogelijkheid om uw huidige niveau te verbeteren. Dit wordt per casus beoordeeld.

Theorie-examen:
De vakspecifieke examens worden afgenomen door de SVPB. Het examen wordt op de computer afgenomen, in de examenlocatie van de SVPB te Amersfoort. De algemene examens worden op onze eigen examenlocatie afgenomen bij CITO.

Praktijkexamen:
De onderdelen van het praktijkexamen bestaan uit het maken van een specifiek rapport op de computer en 3 rollenspellen (praktisch handelen). Vaardigheidsproeven die betrekking hebben op de kerntaken van de opleiding Beveiliger: signaleert risico’s en neemt preventieve maatregelen/ treedt repressief op en voert dienstverlenende taken uit.

Het praktijkexamen mag pas worden afgenomen wanneer de student heeft deelgenomen aan het Theorie examen, en wanneer het praktijkwerkboek geheel is ingevuld en afgetekend tijdens de stage periode. Tevens dient de opleider het praktijkwerkboek positief te beoordelen alvorens het praktijkexamen aangevraagd kan worden.

Studenten ontvangen ter voorbereiding op de praktijkexamens klassikaal praktijktraining om goed voorbereid te zijn op de examens.

Beroepspraktijkvorming (Stage):
Voor het behalen van het MBO diploma Beveiliger is het verplicht om stage te lopen bij een door de S-BB aangewezen erkend leerbedrijf. Safety First Security is door de S-BB erkend als leerbedrijf. De stage kan alleen plaatsvinden onder voorbehoud van een screening, alsmede toestemming door de politie. Er wordt dan een zogenaamd groen legitimatiebewijs verstrekt waarmee de student binnen een jaar na afgifte zijn verplichte stage-uren moet afronden.

Herexamen:
Herexamens kunnen direct worden aangevraagd middels de opleider of de cursist zelf bij de SVPB.
Examenkosten verschillen per examenonderdeel, de prijzen zijn te vinden op de website van de SVPB. Herexamens vinden meestal binnen 4 weken na aanvraag plaats, afhankelijk van vakantieperiode(n).

Studiebelasting:
Naast de te maken uren voor het theoretische en beroepspraktijkvormende deel zal iedere deelnemer rekening moeten houden met studiebelastingsuren thuis. Dit is echter per deelnemer verschillend en zal mede afhangen van de vooropleiding.

Duur van de opleiding:
De lengte van de totale opleiding Beveiliger (theorie- en praktijkgedeelte inclusief examens) zal bij volledige inzetbaarheid ca. 6 maanden bedragen.

Klik hier om terug te gaan naar Opleidingen.

SF-S WhatsApp Chat
Verstuur
error: Content is beveiligd !!