Opleiding

Predictive Profiler

Opleiding HBO Predictive Profiler

Module leidinggevende – 7 dagen

De leidinggevende moet in staat zijn om het proactieve beveiligingsproces te implementeren in de organisatie en haar medewerkers te coachen in de methodiek. Hiervoor is de post HBO opleiding Predictive Profiling theorie die wij aanbieden onder licentie van de European Security Intelligence Foundation (ESIF). Een examen zal hiervoor worden afgelegd, dat bij voldoende resultaat recht geeft op het diploma Predictive Profiling theorie. Na het behalen is het mogelijk om het praktijkdiploma Predictive Profiling te behalen, dat recht geeft op de letters CSP (Certified Security Profiler) achter je familienaam.

Wat is Predictive Profiling
Predictive Profiling is een proactieve beveiligingsmethodiek om een mogelijk criminele of terroristische actie al in een vroeg stadium te ontdekken en te categoriseren, gebaseerd op de analyse van waargenomen afwijkend gedrag op een situatie persoon of voorwerp. Hierdoor is het mogelijk incidenten vroegtijdig te stoppen en/of te voorkomen.

Doel van de opleiding
U wordt de mogelijkheden aangereikt om de proactieve beveiligingsmethodiek Predictive Profiling binnen uw eigen organisatie te implementeren en u bent in staat om personen en situaties op basis van verdachte indicatoren te herkennen en hierop adequaat te reageren.
In onze vernieuwde opleiding wordt samen met u tijdens de gehele opleiding een Standaard Operationele Procedure (SOP)/ werkopdracht t.b.v. uw organisatie gemaakt, het geleerde wordt daardoor direct toepasbaar voor uw organisatie.

Predictive Profiling – voor wie is het diploma waardevol
Predictive Profiling kan in principe uitgevoerd worden door alle medewerkers die werken in het te beschermen gebied. De training is het meest geschikt voor professionals die met veiligheidsvraagstukken werken en incidenten in een vroeg stadium willen voorkomen, t.w.:

 • security managers die verantwoordelijk zijn voor het integrale veiligheidsproces;
 • beveiligingsadviseurs binnen de overheid, het bedrijfsleven, non-profit organisaties en de zorg;
 • leidinggevenden van particuliere beveiligingsorganisaties;
 • managers die met geweld tegen medewerkers te maken hebben;
 • politiefunctionarissen, justitie en bijzondere opsporingsdiensten;
 • overheidsdiensten;bedrijfsrechercheurs; HR managers.

Onderwerpen die tijdens deze module behandeld worden:

 • Risicoposities
 • SOP maken
 • Implementatie en borging methodiek
 • Werk- en denkwijze van kwaadwillende
 • Denken vanuit de tegenstander
 • Herkennen van afwijkend gedrag
 • Dreigingen en risico’s, diverse analyses
 • Het drie poorten model
 • Red Teaming
 • Leugendetectie
 • Security Questioning
 • Organisatie en personeel

Algemene informatie opleiding Predictive Profiling:
De opleidingen worden gegeven in het opleidingscentrum Den Haag en Aerdenhout.

Prakijkopdracht Predictive Profiling:
Na het behalen van het Diploma Predictive Profiling theorie is het mogelijk om ook het Diploma Predictive Profiling praktijk te behalen. Tijdens de uitwerking van het Diploma Predictive Profiling praktijk leert u uw opgedane theoretische kennis toe te passen ten behoeve van het ontwikkelen van een Standaard Operationele Procedure voor uw organisatie.

 

Nadat u de rapportage van de praktijkopdracht heeft gepresenteerd voor de examencommissie van de IBEX en het Diploma Predictive Profiling praktijk heeft behaald, kunt u zich inschrijven in het Nationaal Beveiligingsregister van stichting CERPRO.

U bent dan gerechtigd om de letters CPE (Certified Profiling Expert) achter uw familienaam te plaatsen.

 

Klik hier om terug te gaan naar Opleidingen.

SF-S WhatsApp Chat
Verstuur
error: Content is beveiligd !!